Xin chào

Nông nghiệp hữu cơ
Tương lai cho việt nam

Xin chào

Nông nghiệp hữu cơ
Tương lai cho việt nam

Xin chào

Nông nghiệp hữu cơ
Tương lai cho việt nam

Về chúng tôi

Trung tâm hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ (CODAS) là tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ sản xuất, thương mại… xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm hữu cơ cho ngành nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

Tổ chức trực thuộc Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA).

Chơi Video

Dịch vụ của chúng tôi

Đơn vị đi đầu Việt Nam về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp hữu cơ

TƯ VẤN CHỨNG NHẬN HỮU CƠ​

Tư vấn chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam

Đào tạo

Đào tạo nông dân,cán bộ nòng cốt theo tiêu chuẩn hữu cơ, Đào tạo thanh tra hữu cơ quốc tế

Xúc tiến thương mại

Xúc tiến thương mại trong và ngoài nước: hội chợ, kết nối giao thương, thông tin thị trường

TIN TỨC / Sự kiện

Dự án

CODAS với mục tiêu xây dựng cộng đồng sản xuất hữu cơ lớn mạnh và tạo quỹ hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối tác/nhà tài trợ