Đào tạo

Mang đến cho cộng đồng
các dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ
hàng đầu Việt Nam

Đào tạo

Đào tạo là hoạt động không thể thiếu đối với 1 đơn vị muốn kinh doanh sản phẩm hữu cơ hoặc chứng nhận vùng sản xuất hữu cơ. Các chuyên gia của CODAS đã tham gia xây dựng bộ tài liệu về Nông nghiệp hữu cơ đầu tiên của Việt Nam, dưới sự hỗ trợ của dự án “phát triển khung sản xuất và thị trường hữu cơ VN” được thực hiện bởi Trung ương Hội nông dân Việt Nam (VFU) và Tổ chức phát triển nông nghiệp Châu Á – Đan Mạch (ADDA), Helvetas Việt Nam. Đến nay, CODAS đã tham gia đào tạo cho nhiều đối tượng, từ cán bộ các địa phương, các giảng viên nông dân, người sản xuất, nông dân, doanh nhân, người tiêu dùng… Các khóa học đều được thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng với phương pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm,phương pháp giảng mới mẻ và kết hợp với hoạt động ngoại khóa hấp dẫn. Thế mạnh của chúng tôi là tổ chức học đi đôi với hành, khi tiến hành đào tạo chúng tôi đã có sẵn những vùng sản xuất đạt chuẩn hữu cơ, được cấp chứng nhận trong nước, quốc tế để học viên thực hành, điều này không nhiều đơn vị có thể bố trí được vì kinh nghiệm còn non trẻ trong ngành thì khó để tạo điều kiện cho học viên thực hành 1 cách thoải mái, chuẩn và dẫn đến thuần thục.

Chơi Video

Các khóa học

” Chúng tôi chia sẻ các kiến thức trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ gắn với sự bền vững”