Dự án

Mang đến cho cộng đồng
các dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ
hàng đầu Việt Nam

XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ TRÀ ĐẶC SẢN HỮU CƠ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Xây dựng Hệ sinh thái để các vùng trà đặc sản nhỏ, nhà sản xuất trà đặc sản có thể trao đổi kinh nghiệm – cùng thẩm định – đào tạo – quảng bá – xây dựng quan hệ cộng đồng với người tiêu dùng / chuyên gia trong ngành/ giới truyền thông , gồm ̈Câu lạc bộ trà Đặc sảnhữu cơ Việt Nam , Nhóm PGS Chè . Hệ sinh thái này sẽ là mô hình để VOAA – CODAS nhân rộng với các ngành hàng khác. VOSTEA là nơi hội tụ các đơn vị làm thực và cam kết với ngành.

CODAS đã phối hợp với Công ty TNHH Hiệp Thành cùng với sự hỗ trợ của Dự án Great – Úc triển khai thực hiện:

  1. Xây dựng hệ thống chứng nhận theo tiêu chuẩn PGS chè để đảm bảo bán nội tiêu.
  2. Xây dựng chiến lược truyền thông cho các đơn vị thành viên cho nhóm.
  3. Hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp thông qua không gian mở 1073 Đê La Thành: Trưng bày, đào tạo ..các sản phẩm trà đăc sản vùng miền.
  4. Xúc tiến sản phẩm xuất khẩu.

VOSTEA/CODAS luôn luôn chào đón các đơn vị cam kết và thực chiến tham gia vào hệ thống!!