Tin tức

Mang đến cho cộng đồng
các dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ
hàng đầu Việt Nam

TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA XÂY DỰNG BỘ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ THUẬT TRỒNG CHÈ

TỔNG QUAN

Trung tâm hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ (gọi tắt là CODAS) là đơn vị trực thuộc Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam (VOAA) với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái  khởi nghiệp nông nghiệp hữu cơ bền vững và cung cấp dịch vụ chất lượng cho các doanh nghiệp hữu cơ chân chính.

Trong khuôn khổ của dự án “ Tăng cường nâng quyền kinh tế cho phụ nữ tại Việt Nam – AWEEV” do tổ chức CARE và các đối tác triển khai trong đó  có CODAS là một dự án tích hợp và ứng phó dựa trên cơ sở giới được thiết kế nhằm đóng góp cho mục tiêu nâng cao điều kiện kinh  tế cho phụ nữ DTTS tại Việt Nam thông qua mô hình sinh kế chè và ngoài chè.Dự án đặt mục tiêu tiếp cận 2.635 phụ nữ và nam giới người DTTS tại 8 xã thuộc 2 huyện của tỉnh Hà Giang và Lai Châu.

MỤC TIÊU

Cùng với CODAS, Nhà máy chè Quang Bình và nhà máy chè Tam Đường rà soát và xây dựng sổ tay cẩm nang hướng dẫn đào tạo trồng chè, tài liệu canh tác chè chuẩn với các loại hình canh tác chè : Đặc sản/Hữu cơ phù hợp với đặc điểm của hai tỉnh: Hà Giang và Lai Châu.

PHẠM VI CÔNG VIỆC

  • Thu thập tài liệu liên quan đến các kỹ thuật trồng chè theo các mô hình.
  • Khảo sát thực tế vùng trà tại hai tỉnh Hà Giang và Lai Châu.
  • Triển khai xây dựng bản thảo bộ sổ tay tài liệu đào tạo kỹ thuật trồng chè tương ứng các loại hình canh tác chè: Đặc sản/Hữu cơ phù hợp với đặc điểm của 2 tỉnh: Hà Giang và Lai Châu.
  • Tham gia thảo luận với CODAS, nhà máy chè và các đối tác trong ngành để hoàn thiện bộ sổ tay hướng dẫn đào tạo kỹ thuật trồng chè tương ứng với các loai hình canh tác chè : Đặc sản/Hữu cơ sử dụng tại hai tỉnh: Hà Giang và Lai Châu.

 SẢN PHẨM

  • Bộ sổ tay tài liệu đào tạo kỹ thuật trồng chè tương ứng với các loại hình canh tác : Đặc sản/Hữu cơ phù hợp với đặc điểm của hai tỉnh : Lai Châu và Hà Giang (01 bản cứng + 01 bản mềm)

KHUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN

  • Tháng 03/2022 đến tháng 05/2022

YÊU CẦU NĂNG LỰC/TIÊU CHÍ LỰA CHỌN:

  •  Chuyên gia /nhóm chuyên gia trình độ đại học trở lên và có kinh nghiệm đào tạo về các kỹ thuật trồng chè (Trà đặc sản/ Trà hữu cơ) từ 2 năm trở lên .

  • Ưu tiên các chuyên gia đã từng tham gia tư vấn, đào tạo  xây dựng vùng trà tại hai tinh Hà Giang và Lai Châu.
  • Ưu tiên các chuyên gia có kinh nghiệm viết sách về trà.

HỒ SƠ YÊU CẦU

Các nhóm tư vấn/ chuyên  có chuyên môn phù hợp và quan tâm gửi hồ sơ năng lực; đề xuất kỹ thuật bao gồm kế hoạch triển khai cụ thể, kế hoạch tài chính; và thư bày tỏ nguyện vọng đến địa chỉ email: codasvn@gmail.com hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: N02 – T1 khu ngoại giao đoàn- Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà  Nội – Người nhận: Mr Huy –  SĐT: 0383.342.136. Hạn cuối nhận thư bày tỏ là ngày 15/03/2022

 

Tags:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Bình luận bài viết

Trả lời

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan