Tin tức

Mang đến cho cộng đồng
các dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ
hàng đầu Việt Nam

Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn tập huấn kỹ thuật canh tác chè theo tiêu chuẩn bền vững cho Tổ kỹ thuật được lựa chọn tại các xã vùng dự án và cán bộ nhà máy chè tại Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

Thông tin về dự án:

Dự án “Nâng Quyền Kinh tế của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số tại Việt Nam” (AWEEV) được tài trợ bởi CARE Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu và Hà Giang dự kiến sẽ hỗ trợ cải thiện đời sống kinh kế cho phụ nữ nông thôn nghèo, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Dự án sẽ tác đông tới 2.635 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số tại tám xã thuộc các huyện tại hai tỉnh Lai Châu và Hà Giang.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ (CODAS) chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động trong Kết quả trung hạn 1210 và 1220 đó là Nâng cao được năng lực tìm kiếm thu nhập cho phụ nữ nghèo DTTS từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp và Nâng cao năng lực phụ nữ DTTS trong việc tiết kiệm và vay vốn phục vụ các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế. Các hoạt động được phối hợp với 2 nhà máy Chè Tam Đường (Lai Châu) và Chè Quang Bình (Hà Giang).

Lý do/cơ sở và mục đích:

Một trong những yêu cầu chính của dự án là nâng cao thu nhập cho người nông dân miền núi thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, từ đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng đầu vào, quản lý vùng nguyên liệu đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững.

Dự án muốn tìm kiếm tư vấn/nhóm tư vấn để thực hiện khóa đào tạo ToT nhằm cung cấp kiến thức về canh tác, chăm sóc, thu hái, bảo quản chè tươi cho nhóm nông dân và cán bộ nhà máy chè tham gia vào Tổ kỹ thuật của Dự án.

Mục tiêu chính: 

Mục tiêu của khóa tập huấn này là nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ thuật cơ bản cho các thành viên Tổ kỹ thuật về:

 • Cách trồng mới và trồng dặm chè Shan
 • Cách phòng trừ sâu bệnh hại trên cây chè
 • Cách bón phân
 • Phương pháp thu hái chè
 • Cách bảo quản chè tươi

Các thành viên Tổ kỹ thuật (gồm 19 người đã được lựa chọn tại các xã vùng dự án (Yên Thành, Tiên Nguyên, Xuân Minh, Tân Bắc, Tân Trịnh và TT Yên Bình) và cán bộ nhà máy chè) hiểu được các nội dung trên và đảm bảo khả năng truyền đạt (tập huấn lại) cho người dân làm chè tại cộng đồng của mình.

Mục tiêu cụ thể:

 • Tập huấn các kiến thức cơ bản về canh tác chè cho các thành viên Tổ kỹ thuật.
 • Tập huấn tại hiện trường cho khoảng 19 thành viên được lựa chọn từ các xã về canh tác chè bền vững. Đảm bảo sau khóa tập huấn các thành viên nắm chắc kiến thức, kỹ thuật và phương pháp theo quy trình đã xây dựng.

Phạm vi công việc và kết quả chính:

 • Phạm vi công việc/trách nhiệm:

Tư vấn thực hiện đứng lớp khóa tập huấn ToT cho các thành viên Tổ kỹ thuật trong 2 ngày tại Nhà máy chè Quang Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, bao gồm các nội dung chính sau:

 • Giới thiệu tổng quan về yêu cầu và các tiêu chuẩn canh tác bền vững
 • Trình bày kỹ thuật trồng, chăm sóc (bón phân, quản lý sâu bệnh hại,…), thu hái và bảo quản chè tươi
 • Sản phẩm khóa đào tạo

Tư vấn có trách nhiệm xây dựng một bản kế hoạch tập huấn và quá trình thực hiện dựa trên tài liệu đã được Tổ chức Care phê duyệt. Các sản phẩm cần có của hoạt động đào tạo này này bao gồm:

 • Chương trình tập huấn chi tiết cho từng ngày
 • Nội dung các bài giảng theo các chủ đề nêu trên
 • Báo cáo cuối cùng của khóa tập huấn, đánh giá khả năng áp dụng của từng học viên và khuyến nghị tiếp theo.

Dự kiến thời gian thực hiện :

Kết quảThời gian  
Hoàn thiện dự thảo chương trình và tài liệu tập huấnTháng 09 – tháng 10 năm 2022
Triển khai tập huấn tại hiện trườngTháng 09 – tháng 10 năm 2022
Viết và hoàn thiện báo cáo Tháng 09- tháng 10 năm 2022

Tiêu chí lựa chọn:

 • Trình độ đại học trở lên về lĩnh vực liên quan: nông nghiệp, lâm nghiệp
 • Có kiến thức, hiểu biết chuyên sâu về các tiêu chuẩn bền vững (Organic, VietGAP, RA…)
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Canh tác và chế biến chè theo tiêu chuẩn bền vững
 • Có hiểu biết và kinh nghiệm về đào tạo tập huấn cho nông dân, phụ nữ dân tộc thiểu số  
 • Có hiểu biết về môi trường, giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu đặc biệt với vùng trồng chè.

Hồ sơ ứng tuyển:

Ứng viên quan tâm cần nộp các tài liệu sau, trong đó nêu rõ tiêu đề của Điều khoản Tham chiếu – Tư vấn nghiên cứu thị trường

 • Hồ sơ năng lực
 • Đề xuất nghiên cứu, bao gồm các nội dung như đề cập ở trên
 • Đề xuất tài chính
 • Tối thiểu một tài liệu chứng minh năng lực thông qua công việc đã triển khai trước đây

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ năng lực, kế hoạch triển khai và chi phí tư vấn về địa chỉ email: Codasvn@gmail.com, hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 16/09/2022

Tags:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Bình luận bài viết

Trả lời

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan