Tin tức

Mang đến cho cộng đồng
các dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ
hàng đầu Việt Nam

TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA TƯ VẤN HOÀN THIỆN BỘ TÀI LIỆU CANH TÁC THEO HƯỚNG BỀN VỮNG ĐỐI VỚI CHÈ VÙNG THẤP VÀ CHÈ VÙNG CAO

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chức danh: Tư vấn hoàn thiện bộ tài liệu canh tác theo hướng bền vững đối với chè vùng thấp và chè vùng cao

Địa điểm: Hà Nội, Lai Châu và Hà Giang

Thời gian: Tháng 4-5/2023

Báo cáo cho: Quản lý dự án AWEEV                         

CARE là một tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo và phát triển với sứ mệnh chống lại đói nghèo và bất công trên toàn cầu, tập trung đặc biệt vào phụ nữ và trẻ em gái để mang lại sự thay đổi lâu dài trong cộng đồng.

CARE Quốc tế tại Việt Nam (CVN) là một tổ chức năng động đã làm việc với các tổ chức, đối tác Việt Nam trong suốt 30 năm qua với hơn 300 dự án. CVN nhận thấy chìa khóa để đạt được kết quả phát triển công bằng nằm ở việc tác động đến các nguyên nhân cơ bản và cốt lõi của nghèo đói, bất công xã hội và bất bình đẳng giới – những yếu tố góp phần đẩy một số nhóm dân số ra khỏi lề phát triển và rơi vào tình trạng dễ bị tổn thương.

Mục tiêu dài hạn của CVN là Phụ nữ dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa và các nhóm dân số dễ bị tổn thương ở đô thị được hưởng lợi công bằng từ phát triển, có khả năng chống chịu và phục hồi trong những hoàn cảnh liên tục thay đổi và có tiếng nói chính đáng trong xã hội.

Thông tin về dự án:

Dự án “Nâng Quyền Kinh tế của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số tại Việt Nam” (AWEEV) được tài trợ bởi CARE Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu và Hà Giang dự kiến sẽ hỗ trợ cải thiện đời sống kinh kế cho phụ nữ nông thôn nghèo, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Dự án sẽ tác động tới 2.635 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số tại tám xã thuộc các huyện tại hai tỉnh Lai Châu và Hà Giang.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ (CODAS) chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động trong Kết quả trung hạn 1210 và 1220 – Nâng cao được năng lực tìm kiếm thu nhập cho phụ nữ nghèo DTTS từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp và Nâng cao năng lực phụ nữ DTTS trong việc tiết kiệm và vay vốn phục vụ các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế. Các hoạt động được phối hợp với 2 nhà máy Chè Tam Đường và Chè Quang Bình. 

 

Lý do/cơ sở và mục đích:

Một trong những yêu cầu chính của dự án là nâng cao thu nhập cho người nông dân miền núi thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, kết nối thị trường để từ đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng đầu vào, quản lý vùng nguyên liệu đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững.

Việc canh tác chè cần tuân thủ các tiểu chuẩn trong nước và quốc tế (VietGAP, Organic…) nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra cho người dân nói riêng cũng như các nhà máy chè nói chung.

Do đó, Dự án muốn tìm kiếm chuyên gia tư vấn để tiến hành việc rà soát tại liệu canh tác chè hiện có, bổ sung/ điều chỉnh và hoàn thiện tài liệu kỹ thuật nhằm áp dụng cho chè vùng cao.

Mục tiêu chính:

Chuyên gia tư vấn tiến hành rà soát, thu thập/ bổ sung thông tin và hoàn thiện 2 bộ tài liệu kỹ thuật nhằm áp dụng cho chè vùng cao (áp dụng tiêu chuẩn Organic EU) và chè vùng thấp (áp dụng tiêu chuẩn VietGAP) để Dự án AWEEV sử dụng như một tài liệu tập huấn phù hợp với thực tế và yêu cầu của đối tác và dự án.

Phạm vi, Trách nhiệm và kết quả mong đợi:

§  Phạm vi, Trách nhiệm:

o   Thực hiện rà soát tài liệu canh tác chè đã được xây dựng bởi Codas, bổ sung và cập nhật thông tin cần thiết để hoàn thiện 2 cuốn tài liệu về canh tác chè bền vững;

o   Đưa ra các quy trình canh tác cụ thể cho từng công việc (cắt tỉa, bón phân, quản lý sâu bệnh…);

o   Đề xuất các công cụ và thiết bị cần sử dụng trong quá trình canh tác chè;

o   Đưa ra các biện pháp phòng chống sâu bệnh hại và các vấn đề khác có thể gặp phải khi canh tác chè;

o   Đi thực địa và tìm hiểu/nghiên cứu về cây chè và đặc điểm sinh trưởng của chúng;

o   Tìm hiểu về các phương pháp canh tác chè của người dân như cắt tỉa, bón phân, quản lý sâu bệnh,… của người dân địa phương;

o   Trao đổi với nhà máy chè và cơ quan liên quan (Sở NN, Phòng NN, BVTV) để có thêm thông tin;

o   Viết và hoàn thành 2 bộ tài liệu kỹ thuật áp dụng cho chè vùng và chè vùng thấp nói trên.

§  Kết quả cụ thể cần đạt được : Tư vấn xây dựng hoàn chỉnh 02 bộ tài liệu kỹ thuật với yêu cầu sau đây:

o   Ngôn ngữ đơn giản và dễ sử dụng: viết tài liệu, cần phải sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu và tránh sử dụng các thuật ngữ chuyên môn quá phức tạp;

o   Đưa ra quy trình canh tác chi tiết: Các nội dung chính như cần phải được viết rất cụ thể, gồm:

          Chăm sóc: Đề xuất các biện pháp chăm sóc cây chè bằng cách bón phân và cắt tỉa cây định kỳ để cây phát triển tốt?

          Phòng bệnh: Đề xuất các biện pháp nhằm phát hiện và phòng ngừa các loại bệnh và sâu bệnh có thể tấn công cây chè?

          Thu hoạch: Biện pháp và thời điểm thu hoạch chè Shan Tuyết để đảm bảo chất lượng sản phẩm?

o   Công cụ và thiết bị: Trong quá trình canh tác chè cần sử dụng các dụng cụ gì, biện pháp phòng trừ sâu bệnh và các vấn đề khác có thể gặp phải khi canh tác chè;

o   Quy định và chính sách: Giải thích về các quy định và chính sách về canh tác chè của địa phương hoặc quốc gia và quốc tế cần tuân thủ (gồm quy định liên quan đến thích ứng và biến đổi khí hậu).

§  Dự kiến thời gian: 

Tiêu chí lựa chọn:

          Cử nhân hoặc Thạc sỹ chuyên ngành liên quan: nghiên cứu phát triển, kinh tế, xã hội;

        Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc về xây dựng tài liệu/ ấn phẩm dành cho các tổ chức và cơ quan trong và ngoài nước;

           Có kinh nghiệm xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật, đặc biệt là tài liệu về canh tác chè là lợi thế.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ, kế hoạch triển khai và chi phí tư vấn về địa chỉ email: Codasvn@gmail.comvietrade.phong@gmail.com hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: N02 – T1 khu ngoại giao đoàn- Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà  Nội – Người nhận: Mr Phan Thanh Hồng – SĐT: 0937.755.464. Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 26/04/2023.

Tags:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Bình luận bài viết

Trả lời

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan